Eigen risico versus eigen bijdrage GVS

Eigen risico versus eigen bijdrage GVS

Eigen risico versus eigen bijdrage GVS

Het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage GVS is voor veel mensen onduidelijk. Daarom een korte uitleg hierover. Net als bij de rest van mijn blog zoek ik alles goed uit, maar de informatie blijft onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen.

In het volgende bericht geef ik een rekenvoorbeeld van onderstaande in combinatie met kosten van ADHD-medicatie.

Eigen risico

Het eigen risico geldt voor iedereen van boven de 18 voor alle kosten uit het basispakket van de zorgverzekering.

Uitzondering: voor kosten van de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg, wijkverpleging en bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten betaal je geen eigen risico.
Bron: website Rijksoverheid.

Verder:

  • Kosten die vergoed worden uit het aanvullende pakket vallen niet onder het eigen risico.
  • Het standaard verplicht eigen risico voor 2017 en 2018 is vastgesteld op €385,00. Je kunt kiezen voor meer eigen risico, in ruil voor minder premie. Je kunt met je verzekering afspreken om het eigen risico gespreid te betalen.
  • Er zijn collectieve verzekeringen vanuit de gemeente die regelingen hebben m.b.t. het eigen risico, maar daar ga ik hier niet verder op in. Mijn advies is om dit bij je eigen gemeente na te gaan.

 

Eigen bijdrage

Zowel voor zorg uit het basispakket, als voor zorg uit het aanvullende pakket kan soms een eigen bijdrage gevraagd worden door de zorgverzekering. Dit kan een percentage van de kosten zijn of een vast bedrag. Dit is dus een andere eigen bijdrage dan de ‘eigen bijdrage GVS’.

Sommige aanvullende pakketten geven een vergoeding  voor bepaalde eigen bijdrages.

Zie voor meer uitleg de website van de Rijksoverheid. Hier staat ook het volgende vermeld:

“Moet u eigen risico en een eigen bijdrage betalen? Een eigen bijdrage betaalt u altijd bovenop het eigen risico.”

Als er een eigen bijdrage betaald moet worden dan betaal je deze eerst, het bedrag dat vervolgens overblijft gaat van je eigen risico af.

 

Eigen bijdrage GVS

GVS = GeneesmiddelenVergoedingsSysteem

De zorgverzekering vergoedt alleen medicijnen die zijn opgenomen in het GVS. De website van de Rijksoverheid legt het duidelijk uit:

“De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Een zorgverzekeraar bepaalt welke variant hij vergoedt. Op de website medicijnkosten.nl kunt u opzoeken of een medicijn in het GVS is opgenomen.”

Alleen kortwerkende methylfenidaat (Ritalin) is opgenomen in het GVS. Dit is dus ‘het goedkoopste ADHD medicijn’ (zie ook het artikel hierover op dit blog).
Alleen de kosten van kortwerkende methylfenidaat worden dus vergoed. Alle kosten die hoger zijn dan de kosten van kortwerkende methylfenidaat vallen onder de ‘eigen bijdrage GVS’.

Sommigen verzekeraars vergoeden (een deel van) de eigen bijdrage GVS. Lees hiervoor mijn mijn artikel over vergoedingen in 2018 en mijn artikel over vergoedingen in 2019.

Vanaf 2019:
In het regeerakkoord staat dat “de GVS-bijbetalingen per verzekerde per 2019 gemaximeerd worden op €250,00 per jaar” (RA-maatregel H52). Ook zal het eigen risico in ieder geval gedurende de huidige kabinetsperiode (tot eind 2021) bevroren blijven op een bedrag van €385,00 per jaar.
Dit betekent, als ik het goed begrijp, dat je vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering nog maar een vergoeding nodig hebt van maximaal €250,00 per jaar voor de GVS Eigen Bijdrage van (ADHD-)medicatie.

 

Ter verduidelijking

WMO= Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ondergebracht bij de gemeente.

WLZ = Wet Langdurige Zorg, ondergebracht bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Er bestaat ook nog een eigen bijdrage WMO en WLZ, geïnd door het CAK. Dit geldt alleen voor mensen die een WMO voorziening of WLZ indicatie hebben en staat dus helemaal los van de ‘eigen bijdrage GVS’. Zie de website van het CAK als je daarover meer wilt weten.

 


AdvertentieGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

17 + 9 =