Berekeningen eigen bijdrage GVS

Zie ook de uitleg in het vorige bericht.

Om goed in te kunnen schatten welk aanvullend pakket het beste bij jouw medicatie-gebruik past heb ik verschillende voorbeeldberekeningen gemaakt aan de hand van gegevens van de website medicijnkosten.nl. Deze website rekent de afleverkosten niet mee, dus die zijn ook niet meegenomen in de berekeningen (de apotheek brengt deze kosten dus nog wel in rekening).
Ik ben uitgegaan van een volledig gebruik van eigen risico voor medicatie en niet voor andere zorgkosten.

Met behulp van deze voorbeelden kun je je eigen berekeningen maken en inschatten welke vergoeding je nodig hebt. Ik vind het namelijk zonde om te zoeken naar een verzekering die 750 euro vergoedt, als je bijvoorbeeld maar een vergoedingsbehoefte hebt van 350 euro 😏. Zie ook de rekenhulp op dit blog, die je kan helpen om een goede keuze te maken.

Net als bij de rest van mijn blog zoek ik alles goed uit, maar de informatie blijft onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. Genoemde bedragen gelden in 2017, voor 2018 zouden deze kunnen afwijken.

Situatie 1: tweemaal 54 mg per dag

In deze situatie ben ik uitgegaan van het gebruik van twee langwerkende tabletten methylfenidaat van 54 mg per dag. De zorgverzekering vergoedt €506,27 en rekent een GVS eigen bijdrage van €182,41. Met aftrek van het eigen risico van €385,00 vergoedt de verzekering dus nog €121,27 uit het basispakket.
In dit voorbeeld heb je in het aanvullende pakket van je zorgverzekering dus een vergoeding voor de GVS eigen bijdrage nodig van €182,41 per jaar.

Situatie 2: eenmaal 54 mg en eenmaal 18 mg per dag

In deze situatie ben ik uitgegaan van het gebruik van één langwerkend tablet methylfenidaat van 54 mg en één langwerkend tablet methylfenidaat van 18 mg per dag. De zorgverzekering vergoedt €337,51 en rekent een GVS eigen bijdrage van €280,24.
Doordat de kosten die vergoed worden lager liggen dan €385,00 blijft er nog €47,49 over van het eigen risico.
In dit voorbeeld heb je in het aanvullende pakket van je zorgverzekering dus een vergoeding voor de GVS eigen bijdrage nodig van €280,24 per jaar.

Situatie 3: eenmaal 54 mg en eenmaal 27 mg per dag

In deze situatie ben ik uitgegaan van het gebruik van één langwerkend tablet methylfenidaat van 54 mg en één langwerkend tablet methylfenidaat van 27 mg per dag. De zorgverzekering vergoedt €379,70 en rekent een GVS eigen bijdrage van €380,82.
Doordat de kosten die vergoed worden lager liggen dan €385,00 blijft er nog €5,30 over van het eigen risico.
In dit voorbeeld heb je in het aanvullende pakket van je zorgverzekering dus een vergoeding voor de GVS eigen bijdrage nodig van €380,82 per jaar.

Situatie 4: eenmaal 27 mg en tweemaal 10 mg per dag

In deze situatie ben ik uitgegaan van het gebruik van één langwerkend tablet methylfenidaat van 27 mg en twee kortwerkende tabletten methylfenidaat van 10 mg per dag. De zorgverzekering vergoedt €163,97 en rekent een GVS eigen bijdrage van €289,61.
Doordat de kosten die vergoed worden lager liggen dan €385,00 blijft er nog €221,03 over van het eigen risico.
In dit voorbeeld heb je in het aanvullende pakket van je zorgverzekering dus een vergoeding voor de GVS eigen bijdrage nodig van €289,61 per jaar.

Deel deze pagina op:
Share

1 Trackback / Pingback

  1. Vergoeding GVS Eigen Bijdrage 2017 versus 2018 - About Rainbows and Unicorns

Comments are closed.