Uitleg website medicijnkosten

Uitleg website medicijnkosten

Uitleg website medicijnkosten

 

Bij deze een stap voor stap uitleg voor het gebruik van de vernieuwde website medicijnkosten.nl. Deze uitleg is ook benoemd in een aantal van mijn andere artikelen. Echter vond ik het handig om deze uitleg ook apart in een artikel te hebben staan.

  • Het artikel met daarin vergoedingen van de GVS Eigen Bijdrage bij verschillende zorgverzekeraars vind je hier.
  • Meer uitleg over het verschil tussen het eigen risico en de GVS Eigen Bijdrage vind je hier.
  • Een rekenhulp om te berekenen of een bepaald aanvullend verzekeringspakket een voor- of nadeel oplevert in verhouding tot de kosten van uw medicatie vind je hier.
  • Een aantal voorbeeldberekeningen hiervan vind je hier.

Voor een betere weergave op een mobiele telefoon kun je deze het beste horizontaal houden.

Dit betreft een vernieuwde uitleg, aangepast aan de nieuwe layout van de website medicijnkosten.nl.
Ga naar de website medicijnkosten.nl
Vul op de eerste pagina de naam van uw geneesmiddel in. Terwijl u typt volgt er vanzelf een lijstje waaruit u kunt kiezen. Klik dan op uw geneesmiddel.Uitleg medicijnkosten.nl 1
Er volgt nu automatisch een lijst met alle soorten van betreffende geneesmiddel. Bij vorm wordt in het geval van methylfenidaat standaard 'tabletten en capsules' ingevuld.Uitleg medicijnkosten.nl 2
Klik nu rechts op de sterkte van uw geneesmiddel. U kunt meerdere sterktes aanklikken maar in deze uitleg klik ik voor het gemak even maar één sterkte aan. U krijgt vervolgens een lijst met verschillende merknamen te zien.Uitleg medicijnkosten.nl 3
Wanneer u klikt op de merknaam van uw geneesmiddel krijgt u een nieuwe pagina met een specificatie te zien.

Onder het kopje Kostenoverzicht ziet u bij 'Vergoeding' staan of uw geneesmiddel al dan niet vergoed wordt: Als een middel in zijn geheel voor vergoeding in aanmerking komt op grond van het GVS, dan staat hier de tekst "Volledig vergoed". Komt het middel deels in aanmerking voor vergoeding, dan staat hier de tekst "Deels vergoed en bijbetaling".

Hoeveel er vergoed wordt ziet u achter het kopje 'Vergoed', het resterende deel vindt u achter het kopje 'Door u zelf bij te betalen'.
Uitleg medicijnkosten.nl 4
Persoonlijk vind ik de nieuwe layout van medicijnkosten.nl hier nu wat onduidelijk ten opzichte van de oude. Dit omdat er nu twee getallen staan genoemd: het aantal DDD's en het aantal tabletten. De DDD (Defined Daily Dose) is een vergelijkingsmaat tussen sterktes van geneesmiddelen. De DDD is de inschatting die de World Health Organization gemaakt heeft van de gemiddelde onderhoudsdosis voor volwassenen bij gebruik van een geneesmiddel voor de hoofdindicatie. De DDD komt niet altijd overeen met de werkelijk toegepaste dosis bij een bepaalde aandoening: de Prescribed Daily Dose (bron).Uitleg medicijnkosten.nl 5
In principe heb je de DDD verder niet nodig en kun je in het veld achter het kopje 'Tabletten' het aantal tabletten invullen.
In de rekenhulp gaan we uit van de medicatiekosten per jaar. Indien u 1 tablet per dag gebruikt vult u hier daarom 365 in. Indien u 2 tabletten per dag gebruikt vult u hier 730 in. Enzovoorts voor een hoger gebruik per dag.

Klik vervolgens op de oranje pijl achter het vakje om de genoemde prijzen te verversen. Ook de DDD wordt dan automatisch aangepast.
Uitleg medicijnkosten.nl 6
Achter het kopje 'Vergoed' zie u welk deel er vergoed wordt vanuit de basisverzekering en achter het kopje 'Door u zelf bij te betalen' ziet u de GVS eigen bijdrage (in het voorbeeld in de rode balk) voor het aantal tabletten dat u ingevuld heeft.

De vergoeding op deze website is inclusief 6% BTW en exclusief het aflevertarief (de vergoeding voor de dienstverlening) van de apotheker.
Uitleg medicijnkosten.nl 8
Klik linksboven op 'Terug naar resultaten' om terug naar de eerste stap te gaan en een nieuwe berekening te maken voor een ander middel of andere sterkte. U kiest dan aan de rechterzijde voor een andere sterkte en begint weer van voor af aan.Uitleg medicijnkosten.nl 9


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

acht − twee =